Otwieramy agencję brandingową

19 lutego 2023 Bez kategorii
Działalność agencji reklamowej obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i przeprowadzanie kampanii marketingowych przez: projektowanie oraz umieszczanie reklam w publikatorach drukowanych, radiu, telewizji, sieci jak też innych mediach, planowanie a także umieszczanie reklam zewnętrznych w postaci billboardu, paneli, gablot balonów reklamowych, wystaw okiennych, reklam na pojazdach a także autobusach itd., dystrybucję oraz doręczanie prospektów i próbek marketingowych, tworzenie pawilonów jak też innych konstrukcji oraz miejsc wystawowych, prowadzenie kampanii promocyjnych oraz dalsze usługi reklamowe mające na celu przyciągnięcie lub utrzymanie nabywców.

agencja reklamowa

Autor: Jeffrey Beall
Źródło: http://www.flickr.com
Agencja marketingowa nie jest aktywnością regulowaną, a zatem nie są wymagane żadne zezwolenia ani koncesje. Trzeba jednakże przestrzegać wymagań prawnych w obszarze praw autorskich w reklamie, barier tematycznych oraz prawa konkurencji. Warto znać zapisy regulacji z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ustawa z dn. 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim jak też prawach pokrewnych mówi, iż kreując reklamę tworzy się dzieła. W chwili stworzenia utworu przez pracownika wszystkie prawa autorskie kupuje chlebodawca. Sprawdź – kreatywna agencja marketingowa.
Agencja brandingowa ma dwa lata od momentu obrania utworu na jego rozpowszechnienie. Regulacja z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazuje fałszywego znaczenia firmy, fałszywego oznaczania pochodzenia geograficznego produktów bądź usług, naśladownictwa towarów, nieprawej reklamy, itp. Jeśli naszym wyrobem będzie spot będący w sprzeczności z dobrymi obyczajami, uchybiający godności człowieka, wprowadzający odbiorcę w błąd, odwołujący się do uczucia strachu, do przesądów, może on zostać zakwalifikowany jako marketing marketing partnerski noszący objawy nieuczciwej rywalizacji (art. 16 ww. ustawy). Sprawdź ofertę agencji brandingowej na o innych agencjach brandingowych na tym portalu.

By nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności za naruszenie prawa godziwej konkurencji w związku z opracowaniem oraz rozpowszechnianiem niedozwolonej reklamy (np. za opracowanie niedbałej reklamy porównawczej) warto zastanowić się nad współpracą z prawnikiem, jaki rzetelnie oraz fachowo mógłby poradzić w danych sprawach.