Wskazówki fiskalne dla firm

18 czerwca 2023 Bez kategorii
Jak odliczyc internet? Podatnik – będący osobą fizyczną, która korzysta z internetu, może odliczyć wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci. Od zeszłego roku zmniejszeniu uległa liczba osób uprawnionych do korzystania z ulgi na internet.

Z ulgi skorzystać można wyłącznie przez 2 następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Osoby, które dotychczas dotychczas nigdy nie odliczali internetu od podatku, będą mogły to zrobić 2 razy, w zeznaniach za 2 następujące po sobie lata podatkowe. Od podatku odliczyć można nie tylko internet, z którego korzystamy w miejscu zamieszkania, ale również ten, do którego mamy dostęp w komórce, czy za pomocą przenośnego modemu np. w laptopie. Ulga na internet dla jednego podatnika wynosi max. 760 zł na rok. Dowodem uprawniającym do ulgi mogą być faktury razem z dowodami zapłaty, potwierdzenia przelewu bankowego lub bankowe potwierdzenia zapłaty. Więcej na

Ulga na zakup kasy fiskalnej

kasa fiskalna

Podatnicy którzy rozpoczynają ewidencję przy użyciu kasy kasy fiskalnej mogą odzyskać do 700 zł z tytułu jej zakupu – nie może to jednak przekraczać 90% ceny zakupionej kasy. Odliczenia można dokonać w składanej deklaracji VAT. Podatnicy którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, którzy nie korzystają ze zwolnienia, zobligowani są do prowadzenia ewidencji obrotu oraz kwot podatku należnego przy użyciu rejestrujących, zwanych zwykle kasami fiskalnymi (). Nie używanie kas fiskalnych pociąga za sobą negatywne konsekwencje tj. obciążenie podatnika dodatkowym zobowiązaniem podatkowym – czyli 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w czasie w którym podatnik nie stosował właściwego urządzenia rejestrującego.

Kasa fiskalna jednak to dość kosztowy zakup. Ceny kas fiskalnych kosztują w granicach 600 – 1 000 zł. Na szczęście, ustawodawca przewidział dla podatników którzy rozpoczynają ewidencję za pomocą kasy rejestrującej możliwość częściowej refundacji kosztów zakupu kasy. Podatnicy mogą odliczyć od podatku należnego kwotę na zakup każdej z kas fiskalnych zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, jednak nie więcej aniżeli 700 zł.

Leasing samochodu
W jaki sposób można odliczyć VAT od leasingu samochodu? Auto wzięte w leasing daje szereg możliwości jeśli chodzi o odliczanie VAT.

Interesuje Cię, jakie są autorskie źródła (http://www.cenia-ekspertyzy.pl/ocena-zanieczyszczenia-powierzchni-ziemi)? Zatem pragnę zaprosić Cię, abyś zajrzał na moją nową witrynę. Tam dowiesz się wszystkiego.

Bierze się to głównie z faktu, że zamiast raty kredytu przedsiębiorca spłaca w zw. z samochodem ratę leasingową, zawierającą w sobie VAT. Oprócz tego przedsiębiorca ponosi koszty auta, takie jak wydatki na paliwo, serwis i części, które także mają w sobie podatek. Więcej na