Jak przyjąć do pracy pracobiorcę z Ukrainy?

10 kwietnia 2023 Bez kategorii
Liczba Ukraińców pracujących w naszej ojczyźnie bezustannie wzrasta. Są potrzebni polskiej gospodarce oraz doceniani m.in. za staranność.

rzut - firma

Autor: Gobierno de Chile
Źródło: http://www.flickr.com
Z ich zaangażowaniem wiąże się parę dodatkowych obowiązków.
Obywatele Ukrainy chcący pracować w Polsce należą do grupy obcokrajowców zza wschodniej granicy, jacy podlegają trochę łatwiejszym strategiom legalizacji pracy w naszej ojczyźnie. Do tej samej grupy należą też pracobiorcy z Rosji, Armenii a także Gruzji. By legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy musimy złożyć w odpowiednim dla siedziby firmy PUP zaświadczenie o nazwie: oświadczenie o zamiarze powierzenia przeprowadzania pracy cudzoziemcowi. Gdy PUP zarejestruje daną deklarację, wtenczas pracodawca może je odebrać i od tego momentu legalnie zatrudnić pracobiorcę z Ukrainy. Nie jest przy tym konieczny tzw. test (testy kompetencji) rynku pracy. Rejestracja deklaracji zajmuje urzędom niekiedy jeden dzień, niekiedy znacznie dłużej. Na bazie takiego dokumentu pracownicy z Ukrainy zdołają starać się o wizę roboczą. Dokładne informacje na temat wiz dla Ukraińców odnajdują się na witrynie ambasady polskiej w Kijowie. Obcokrajowca możesz w naszej ojczyźnie zaangażować jedynie na podstawie umowy pisemnej, szczególnie umowy o pracę bądź też w oparciu o cywilnoprawną umowę.

Pracobiorcę cudzoziemca zaangażowanego na umowę o pracę należy normalnie, podobnie jak polskiego pracownika, zameldować w ciągu siedmiu dni do ubezpieczenia Drukiem ZUS ZUA, z owym odstępstwem, iż w miejsce numeru PESEL należy wbić numer paszportu. Obywatela Ukrainy powinno się do tego zameldować w miejscu pobytu podług typowej procedury.