Warianty umów pracowniczych

30 czerwca 2023 Bez kategorii
Sytuacja ekonomiczna w Polsce coraz to częściej zmusza przedsiębiorców do poszukiwania nowych rozwiązań zmniejszających koszta pracy jak też uelastyczniających zatrudnianie pracobiorców. Jednym z nich jest zawieranie umów cywilnoprawnych. Acz z punktu widzenia interesów chlebodawców zawieranie takich umów może zdawać się dużo korzystniejsze w porównaniu z zatrudnieniem pracowniczym, należy jednak pamiętać, iż nie w każdym wypadku jest ono akceptowalne.

pracownik

Autor: Twinfieldinternational
Źródło: http://www.flickr.com
Umowa o pracę (umowa o pracę). Naczelną formą prawną, w ramach której angażuje się pracowników, jest stosunek pracy. Wiąże on się z systemem gwarancji jak też uprawnień pracowniczych, takich jak: zagwarantowanie minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawo do płatnego urlopu, zapłaty i zasiłku chorobowego, wyjątkowa ochrona niektórych grup pracowników, unormowanie czasu pracy, zakaz rozwiązywania stosunku pracy w wyjątkowych przypadkach, obowiązek zastosowania wskazanych procedur przy wypowiadaniu umów. Właśnie dzięki tymże przywilejom stosunek pracy jest w najwyższym stopniu korzystną odmianą zatrudnienia dla pracobiorców i jednocześnie przyczyną wysokich wydatków dla pracodawców. Na prośbę zatrudnionego pracodawca jest zobowiązany wypisać mu zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – do czego potrzebne mi zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Obok umów o pracę najbardziej nietypową, jednak na pewno w większości wypadków spotykaną, metodą angażowania pracobiorców jest wykorzystywanie umów cywilnoprawnych. Owa odmiana zatrudnienia cieszy się ogromną wziętością u pracodawców ze względu na brak tak dużego wachlarza uprawnień jak w przypadku zaangażowania pracowniczego. Układy cywilnoprawne przynoszą dużo większą niezależność w formowaniu treści stosunku prawnego wiążącego strony, nie narzucając przy tym minimalnych zabezpieczeń, które istnieją na gruncie prawa pracy. Nie istnieje tu wymóg minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenia finansowe dopełniane w ramach tej umowy mogą być wyznaczane poniżej tej granicy.

Umowa biznesowa

Autor: Startup Registry
Źródło: http://www.flickr.com
Dzięki temu chlebodawcy mają możność uzależnienia ogółów świadczeń od efektów osiąganych poprzez osobę zatrudnioną, zaś wynagrodzenie przysługuje nie z tytułu samego świadczenia pracy, lecz z tytułu uzyskania zamierzonego efektu. Specyficzny typ umowy o pracę łączący w sobie pewne cechy umowy o dzieło z typową umową o pracę to kontrakt menedżerski (poradnik.wfirma.pl).

Sprawdź, jakie dane znajdziesz pod tym odsyłaczem. Zapewne będą niezwykle interesujące i warte zainteresowania, co sprawi, że często będziesz tu wracać.

Wykorzystuje się go w wypadku zawierania umów z managerami wyższego szczebla.