Obcokrajowiec nabywający nieruchomość na Ukrainie musi do podpisania porozumienia mieć przysięgłe tłumaczenie na słownictwo języka ukraińskiego.

18 czerwca 2023 Bez kategorii
Słownictwo ukraińskie – to język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. używa go ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma pozycję języka administracyjnego, wykorzystywany jest także przez narodowość ukraińską w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Słownictwo ukraińskie z racji uwarunkowań geograficznych i historycznych posiada naturalne podobieństwo do innych języków wschodniosłowiańskich: większe – do białoruskiego i mniejsze – rosyjskiego. Autor przekładu słownictwa ukraińskiego musi mieć świadectwo przyznane przez Ministra Sprawiedliwości.

Słowniki języków obcych

Źródło: http://www.sxc.hu

Każdy przełożony dokument powinien być opatrzony pieczęcią imienną autora tłumaczenia oraz zawierać niezbędne oświadczenie o poprawności objaśnienia z autentykiem. Autor przekładu uprawniony języka należącego do grupy języków wschodniosłowiańskich może przekładać pisma zwykłe, tak zwane tłumaczenia ukraiński nieprzysięgłe, które nie potrzebują uwierzytelnienia, to może być: korespondencję, strony www, prezentacje firmy, materiały promocyjne, opracowania prasowe, dokumentacje techniczne, ścieżki dialogowe, nagrania reklamowe. Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego może realizować również zlecenia na objaśnienia przysięgłe ustne języka ukraińskiego. Obecność tłumacza przysięgłego pożądana jest na przykład podczas podpisywania kontraktów notarialnych, których stroną jest osoba obcojęzyczna, spraw sądowych z udziałem obcokrajowców, podpisywania umów międzypaństwowych lub podczas ślubu cywilnego. Z przekładów ustnych zwykłych korzysta się na kongresach międzynarodowych, w korporacjach z kapitałem zagranicznym.

Translator przysięgły języka ukraińskiego dobiera właściwy typ przekładu po uwzględnieniu właściwości personalnych potrzeb klienta i określonej okoliczności. Wytrawny tlumacz szwedzko polski przysięgły języka ukraińskiego może proponować usługi dla firm, polegające na skutecznym rozwiązywaniu lingwistyczno-marketingowym. Oferta taka kierowana jest do zakładów, które pragną zaistnieć na rynku międzynarodowym. Ogromny wachlarz usług obejmuje także dodawanie wiadomości gospodarczych do obcojęzycznych spisów branżowych, wykonanie wizytówki lub strony internetowej, wytworzenie bazy potencjalnych zagranicznych dostawców, nawiązanie kooperacji z izbą handlową określonego kraju, czy sporządzanie korespondencji handlowej.