2 nowatorskie portale – social lending i zbiórka publiczna.

17 maja 2022 Działalność gospodarcza, Rentowny biznes
Warto wiedzieć o 2 istniejących w Internecie portalach. Pierwszy dotyczy zbiórki publicznej. Obecnie aby zgłosić zbiórkę publiczna, nie jest wymagane pozwolenie w formie decyzji administracyjnej, jest wystarczające zgłoszenie na elektronicznym portalu zbiórek publicznych. Drugim ciekawym portalem są serwisy social lending – czyli pożyczki pozabankowe.

Cash - gotówka

Autor: Philip Taylor
Źródło: http://www.flickr.com
Zbiórka publiczna to zbieranie ofiar w gotówce albo w naturze w miejscach publicznych, na cel pozostający w sferze zadań publicznych oraz na cele religijne. Miejsce publiczne to każde miejsce ogólnodostępne, tj. ulica, park albo cmentarz. Uprawnionymi do prowadzenia zbiórki publicznej, mogą być np.: organizacje pozarządowe, os. prawne (Polecam paulina majewska kancelaria adwokacka) i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku RP do Kościoła Katolickiego i innych kościołów oraz związków wyznaniowych (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz komitety społeczne które zostały powołane poprzez akt założycielski w celu prowadzenia zbiórki.

Obecnie, do przeprowadzenia zbiórki publicznej nie jest już wymagane uzyskanie odpowiedniego pozwolenia które było wydawane w formie decyzji administracyjnej. W chwili obecnej, w tym celu wystarczające jest zgłoszenie zbiórki publicznej przez organizatora i zamieszczenie przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej – informacji o zgłoszeniu zbiórki publicznej na elektronicznym portalu zbiórek publicznych. Social lending to nowość na krajowym rynku pożyczek pozabankowych.Pożyczki społecznościowe polegają na zawieraniu transakcji finansowych pomiędzy pożyczkodawcami a pożyczkobiorcami. Inaczej mówiąc, osoby które posiadają nadmiar gotówki, pożyczają tym, którzy cierpią na jej brak.

Pieniądze

Autor: Carlos ZGZ
Źródło: http://www.flickr.com
Operacje finansowe mają miejsce za pośrednictwem serwisów internetowych bez żadnych instytucji finansowych. Social lending narodziło się w UK. Pierwszym portalem tego typu był Zopa. Model biznesowy bazował na pożyczaniu środków finansowych bezpośrednio między osobami fizycznymi. Inwestorzy, dysponujący gotówką pożyczali tym, którzy potrzebowali funduszy. Wkrótce social lending zaczęło swoją wędrówkę po innych państwach i dotarło również do Polski.

Na polskim rynku funkcjonuje w tej chwili sporo serwisów zajmujących się social lending. Reguły są takie same. Portale pożyczkowe różnią się zazwyczaj wysokością kwot oraz formami zabezpieczenia. Osoby zainteresowane taką formą inwestycji gotówki lub ci, którzy pragną skorzystać z pożyczania bez jakichkolwiek pośredników znajdą mnóstwo poradników, forów internetowych i blogów poświęconych tejże tematyce.