Elektroniczny podpis niezbędny w działalności przedsiębiorstw.

Posted on 6 maja 2020Posted in Działalność gospodarcza, Pracowe, Rentowny biznes, szkolenia unijne
Podpis elektroniczny to narzędzie identyfikujące uczestników wymiany dokumentów elektronicznych i służące przyjęciu odpowiedzialności za ich treść.

Bezpieczny podpis elektroniczny, zazwyczaj jest składany za pomocą specjalnej karty procesorowej albo tokena USB i oprogramowania służącego do składania e-podpisu. Dane w postaci elektronicznej oznakowane bezpiecznym podpisem elektronicznym sprawdzanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.

podpisywanie umowy

Autor: Dan Moyle
Źródło: http://www.flickr.com
Bezpieczny podpis elektroniczny stosowany jest m.in. do : elektronicznego podpisywania dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym; opatrzenia podpisem faktur elektronicznych; w komunikacji z urzędami oraz do podpisywania pism administracyjnych przez urzędy. Komplety do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można kupić w pięciu przedsiębiorstwach tzw. kwalifikowanych podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego. Firmy te są wpisane do rejestru Min. Gospodarki. Nadzór nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym należy zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 5 ustawą o działach administracji rządowej do kompetencji Ministra Gospodarki. Zakres i formy nadzoru określa ustawa o podpisie elektronicznym. Zakup podpisu elektronicznego na potrzeby działalności gospodarczej może być zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej firmy.

Przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną jest niezwykle tanie, wygodne i pozwala zaoszczędzić Twój czas. Odpada drukowanie, ale też ręczne wypełnianie oraz podpisywanie dokumentów. Oprócz tego możesz zapomnieć również o pieczętowaniu, pakowaniu w koperty i wysyłce wraz z jej kosztami.Dokumenty przekazywane są od razu w sposób bezpieczny, a Ty od razu otrzymujesz urzędowe poświadczenie ich odebrania. To szczególnie ważne, kiedy musisz co miesiąc wysyłać duże ilości dhttp://www.opiekuninformatyczny.pl/ już codzienność na całym świecie. Internet znacznie przybliża do siebie odbiorców, a podpis elektroniczny pozwala reasumować ważne przedsięwzięcia bez potrzeby wychodzenia z biura. http://www.opiekuninformatyczny.pl/s/outsourcing-it-wsparcie-informatyczne/

Dokumenty na stole

Autor: Epicantus
Źródło: http://www.flickr.com
Lista spraw i przedsięwzięć, które można załatwić przez Internet stale rośnie. Korzystając z bezpiecznego podpisu elektronicznego, możesz przesyłać do urzędów oficjalne deklaracje, pisma i podania. Dokumenty z podpisem elektronicznym mają taką samą moc prawną, jakby były podpisane własnoręcznie i dostarczone przez Ciebie osobiście lub drogą pocztową. E-podpis to zatem sprawdzony sposób na usprawnienie działania firmy.