Elektroniczny podpis niezbędny w działalności przedsiębiorstw.

1 września 2023 Działalność gospodarcza, Pracowe, Rentowny biznes, szkolenia unijne
Podpis elektroniczny to narzędzie identyfikujące uczestników wymiany dokumentów elektronicznych i służące przyjęciu odpowiedzialności za ich treść.

Bezpieczny podpis elektroniczny, zazwyczaj jest składany za pomocą specjalnej karty procesorowej albo tokena USB i oprogramowania służącego do składania e-podpisu. Dane w postaci elektronicznej oznakowane bezpiecznym podpisem elektronicznym sprawdzanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.

podpisywanie umowy

Autor: Dan Moyle
Źródło: http://www.flickr.com
Bezpieczny podpis elektroniczny stosowany jest m.in.

Nie czekaj! Jeżeli zainteresował Cię nasz wątek, to czytaj również notariusz chojnice alina czerwionka następne informacje na wybrany temat. Stworzyliśmy je dla Ciebie z przyjemnością.

do : elektronicznego podpisywania dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym; opatrzenia podpisem faktur elektronicznych; w komunikacji z urzędami oraz do podpisywania pism administracyjnych przez urzędy. Komplety do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można kupić w pięciu przedsiębiorstwach tzw. kwalifikowanych podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego. Firmy te są wpisane do rejestru Min. Gospodarki. Nadzór nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym należy zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 5 ustawą o działach administracji rządowej do kompetencji Ministra Gospodarki. Zakres i formy nadzoru określa ustawa o podpisie elektronicznym. Zakup podpisu elektronicznego na potrzeby działalności gospodarczej może być zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej firmy.

Przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną jest niezwykle tanie, wygodne i pozwala zaoszczędzić Twój czas. Odpada drukowanie, ale też ręczne wypełnianie oraz podpisywanie dokumentów. Oprócz tego możesz zapomnieć również o pieczętowaniu, pakowaniu w koperty i wysyłce wraz z jej kosztami.Dokumenty przekazywane są od razu w sposób bezpieczny, a Ty od razu otrzymujesz urzędowe poświadczenie ich odebrania. To szczególnie ważne, kiedy musisz co miesiąc wysyłać duże ilości dokumentów. Podpis elektroniczny to już codzienność na całym świecie. Internet znacznie przybliża do siebie odbiorców, a podpis elektroniczny pozwala reasumować ważne przedsięwzięcia bez potrzeby wychodzenia z biura.

Dokumenty na stole

Autor: Epicantus
Źródło: http://www.flickr.com
Lista spraw i przedsięwzięć, które można załatwić przez Internet stale rośnie. Korzystając z bezpiecznego podpisu elektronicznego, możesz przesyłać do urzędów oficjalne deklaracje, pisma i podania. Dokumenty z podpisem elektronicznym mają taką samą moc prawną, jakby były podpisane własnoręcznie i dostarczone przez Ciebie osobiście lub drogą pocztową. E-podpis to zatem sprawdzony sposób na usprawnienie działania firmy.