Konsolidacja systemów SAP

18 lutego 2023 Bez kategorii
Struktury ERP oznaczają zintegrowane układy informatyczne, wspierające rządzenie. SAP ERP jest stworzony i kształtowany przez SAP AG – największego na świecie producenta oprogramowania dla firm.

SAP ERP jest powszechnie uznany za perfekcyjny na świecie standard systemu dla obszernych i typowych firm. Jest też najpopularniejszym systemem tej klasy w Polsce. System SAP ERP zawiera modelowe rozwiązania biznesowe,opracowane na bazie testów z kilkunastu tysięcy wdrożeń na całym świecie.
Z wykorzystaniem połączeń struktur SAP CRM z SAP ERP nie jest odczuwalne, że pracuje się na dwóch różnych systemach. W systemie CRM obsługiwany jest cały łańcuch, od chwili rozpoznania przez marketing marketing relacji ewentualnej szansy sprzedaży, przez dostarczenie jako ewentualność sprzedażową do działu zbytu i uformowane propozycje, aż po złożenie zlecenia.

hicron.com

Informacja o każdej sprzedaży jest wysyłana automatycznie, lub na życzenie do systemu ERP, jako zlecenie zbytu, co jest podstawą do zafakturowania interesanta. Do CRM powraca wiadomość o numerach dokumentów wykształconych w ERP. Dodatkowo, na skutek właściwej konfiguracji jest możliwość się do owych dowodów dostać z pułapu CRM, bez konieczności logowania do systemu ERP. O systemach ERP również na .

SAP CRM stwarza rządzącym zbytem okoliczności zapewniające bardziej funkcjonalny i wydajny tok procesu zbytu. Wytwarza wiedzę niezbędną do przetwarzania całego wyobrażenia rynku w stosowne postępowania, także nabywanie, ekspansja i podtrzymywanie cennych łączności z nabywcami. Aplikacja wspomaga przewidywać, wykonywać i przeglądać działania sprzedaży w ramach pełnego ciągu, identyfikować nowe sposoby na zwiększenie szybkości werdyktów zbytu, dostrzegać zakresy możliwych źródeł dochodu, także wprowadzać nowe sposoby służące natężaniu produktywności. Źródło: . SAP CRM wspiera wzrost wydajności przez skoordynowane programowanie, oraz wytwarzanie działań zbytu. Naświetla kompletny obraz oczekiwanego przychodu, także przewidywanej sprzedaży w danym czasie. SAP CRM wspiera kierowanie odwiedzinami klienta, zakresami kont i działaniami toków sprzedaży.