Akcje grupy Lotos na giełdzie

5 maja 2022 Działalność gospodarcza, Rentowny biznes
Giełda Forex to rynek walutowy mający charakter hurtowy w ramach którego banki centralne, ogromne korporacje międzynarodowe, rządy oraz przedsiębiorcy instytucjonalni z całego globu przeprowadzają operacje wymiany walut 24 h na dobę przy wykorzystaniu sieci telefonicznych, łączy informatycznych łączy oraz systemów informacyjnych. Forex to największy rynek na świecie.

giełda

Autor: Przemek Zawadzki
Źródło: http://www.flickr.com
Uśrednione dzienne obroty w IV 2013 wynosiły około 5,3 bilionów dolarów amerykańskich.

Jeżeli chcesz, żeby tego typu wiadomości zostały Ci w głowie na długo, sprawdź witrynę (https://psmtechnik.pl/reklamy-swietlne,8,pl), do której odnośnik jest tutaj. Znajdziesz w tamtym miejscu bardzo analogiczne informacje.

W 2012 roku najczęściej wymienianymi walutami według kolejności były: dolar amerykański, euro, jen a następnie funt szterling.Rynek ten jest otwarty 24 godziny na dobę, z wyjątkiem weekendów, tj. od otworzenia giełdy w Sydney w poniedziałek, aż do zamknięcia handlu w Nowym Jorku w piątek. Zaletą tego rynku jest jego ogromna płynność powodująca, iż sprzedaż albo kupno dowolnej ilości waluty w każdym momencie nie stanowi kłopotu, z wyjątkiem zleceń zbyt małych albo specyficznych, w zależności od brokera prowadzącego daną transakcję.

Grupa Lotos S.A. to koncern naftowy działającym w Polsce jak i za granicą. Para się wydobyciem oraz przerobem ropy naftowej. Prowadzi też sprzedaż hurtową oraz detaliczną najwyższej jakości materiałów naftowych. Grupa Lotos to jedno z największych przedsiębiorstw w Polsce. Podstawowym aktywem Grupy Lotos jest rafineria w Gdańsku. Należy ona do jednej z najbardziej wydajnych rafinerii na naszym kontynencie. Grupa Lotos wytwarza i dostarcza między innymi benzynę bez ołowiu, olej napędowy, olej napędowy do celów opałowych, paliwa do samolotów jak i ciężki olej opałowy. Przedsiębiorstwo specjalizuje się też w wytwarzaniu oraz dystrybucji olejów smarowych oraz asfaltów.

waluta

Autor: Ervins Strauhmanis
Źródło: http://www.flickr.com
Akcje LOTOS od czerwca 2005 roku są notowane na GPW w stolicy naszego kraju – warto sprawdzić. Od 2009 roku koncern jest uczestnikiem pierwszego w Europie Wschodniej indeksu firm społecznie odpowiedzialnych. Na koniec grudnia 2014 roku akcje Lotos w największym stopniu miał Skarb Państwa z udziałem 53,2% w strukturze kapitału zakładowego. ING OFE miał 8,6% wszystkich akcji. Żaden z pozostałych akcjonariuszy nie posiadał powyżej 5% akcji.
90.01.2015 2015 roku Sąd Rejonowy w Gdańsku zgodził się na podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Lotos. Koncern wyemitował w tamtym czasie 55 mln nowych akcji – po cenie emisyjnej 18,1 zł.Obecnie nie jest znana dokładna struktura akcjonariatu, a szczególnie potencjalna zmiana udziału Skarbu Państwa czy ING OFE, jednak w objęciu emisji spory udział miał prawdopodobnie Skarb Państwa, który już dużo wcześniej oświadczał użycie wszystkich, należnych mu praw poboru. Po wytworzeniu nowej emisji kapitał zakładowy spółki dzieli się na 184 873 362 akcji.