Aktuariusz, MSR 19 – nazwy wiążące się z zawodową wyceną wszelkich rezerw finansowych.

5 września 2022 Działalność gospodarcza, Pracowe, Rentowny biznes
Postęp gospodarczy i ekonomiczny przyczynił się do postępu wielu nowych fachów wiążących właśnie z gospodarką oraz ekonomią, które często są ze sobą związane. Fachy te ze względu częstokroć na własną oryginalność i zapotrzebowanie cieszą się ogromną renomą i bardzo dużo jednostek decyduje się na ich wykonywanie.

Zawód przyszłości

Jednym fachów, który jest bardzo renomowany w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie to aktuariusz. W Polsce jest to nowy fach, który uznanie dopiero uzyskuje. Aktuariusz to specjalista z dyscypliny matematyki finansowej a także z ubezpieczeniowej. Jego fundamentalnym miejscem pracy są firmy ubezpieczeniowe, reasekuracyjne lub fundusze emerytalne, czyli wszędzie tam gdzie

ubezpieczenie

Autor: flickr.com
Źródło: flickr.com

konieczni są fachowcy od oceny ryzyka. Zajmuje się on obliczaniem ryzyka przypadkowych wypadków i wysokości związanych z tym składek ubezpieczeniowych. Określa także tzw. rezerwy finansowe. Aktuariusz jest fachem, który przynosi dużo przyjemności zawodowej jednak jest on specjalnością bardzo odpowiedzialną oraz wymagającą dużego zaangażowania. Przez bardzo dużo osób uznawany jest za fach przyszłości, który będzie coraz bardziej konieczny.

Standardy dotyczące świadczeń pracowniczych

Aktuariusz trudni się też wyliczeniem rezerw na świadczenia pracownicze, czyli między innymi nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe.

Masz ochotę zgłębić więcej na prezentowany wątek? To bardzo dobrze, ponieważ pod linkiem wdrożenia sap znajdziesz ciekawe informacje, które Cię wciągną.

Aktuariusze muszą działać zgodnie z konkretnymi normami a także standardami. Jednym z nich jest MSR 19 czyli Międzynarodowy Standard Rachunkowości 19. MSR 19 jest właśnie poświęcony problematyce świadczeń pracowniczych, które są obowiązujące dla pracodawców. MSR 19 formułuje, jaka metoda powinna być stosowana aby zrobić wyliczenie na świadczenia pracownicze (więcej o ofercie), a również sporo kwestii i wiadomości, jakie muszą znaleźć się w protokole aktuarialnym podpisywanym przez aktuariusza.

MSR 19 jest wzorcem, z którym nieodzownie musi zaznajomić się każdy aktuariusz, by właściwie wykonywać własną pracę. W szczególności, iż każda jednostka, która musi przeprowadzić kalkulację rezerw potrzebuje wsparcia aktuariusza, gdyż samodzielnie nie jest w stanie wykonać wycen pojedynczych ujawnień.