Na czym polega windykacja i kiedy warto z niej skorzystać? Gdzie się zwrócić o pomoc, jak nie jesteśmy w stanie odzyskać swoich pieniędzy?

23 kwietnia 2023 Działalność gospodarcza
Nieterminowe płacenie faktur przez nierzetelnych dłużników to dzisiaj poważny kłopot dla sporej ilości polskich przedsiębiorstw. Takie zatory w płaceniu psują bardzo sytuację finansową nawet jednej czwartej firm w Polsce. W najbardziej beznadziejnym położeniu znajdują się małe i średnie spółki, jakie nie posiadają wystarczającego kapitału, by w obliczu wielkich zaległości dłużników, móc prowadzić normalnie własną działalność.

sprawdzona

Autor: Steven Vance
Źródło: http://www.flickr.com

Jakimś sposobem na to by przetrwać zostaje ubieganie się o zwrot swoich pieniędzy. Niestety, proces windykacji należności nie jest łatwy do przeprowadzenia samemu, dlatego też poleca się zatrudnienie do takiego zadania profesjonalnej firmy windykacja Rzeszów, jaka posiada własne sprawdzone metody na wyegzekwowanie zalegających płatności od kontrahentów spółki – zobacz więcej. Termin windykacja w polskim prawie opisywany jest jako zbiór czynności prawnych, rzeczywistych i procesowych, których najważniejszym zadaniem jest zmuszenie osoby zadłużonej do zapłacenia zaległego zobowiązania w stosunku do wierzyciela.

Możemy tak właściwie rozróżnić dwa typy windykacji, to znaczy windykację sądową jak i polubowną. Ta pierwsza odnosi się do sprawy, jaka jest ogłaszana w sądzie w związku z zaległymi wierzytelnościami, polubowna zaś odnosi się do monitorowania spłat dłużnika oraz opóźnień w płatnościach. Pierwszym krokiem, aby rozpocząć windykację, jest wystąpienie zobowiązania, które jest przeterminowane. Później, windykator zaczyna postępowanie polubowne, podczas którego zaczyna ubiegać się od dłużnika zwrotu należnej sumy wierzycielowi. Taki etap możemy przeprowadzić w oparciu o wysyłanie do dłużnika monitów. Jak dłużnik będzie chciał uregulować zaległe zobowiązania, to zawrze ugodę oraz określi, jak da radę spłacić dług. Jeżeli jednak postępowanie polubowne nie przyniesie zamierzonych efektów, to rozpoczynane jest postępowanie sądowe. Kończy się ono otrzymaniem tytułu egzekucyjnego, który zezwala na rozpoczęcie postępowania klauzulowego.

kancelaria adwokacka

Autor: virtusincertus
Źródło: http://www.flickr.com
Celem takiego postępowania jest otrzymanie klauzuli wykonalności wyroku albo orzeczenia sądu. Na koniec jest postępowanie egzekucyjne, w którym główną rolę odgrywa komornik. Po większą ilość informacji odnośnie tego tematu możemy zgłosić się do właściwej placówki, na przykład kancelaria – kliknij w link prawna Rzeszów.