Egzekucja z roszczeń na rachunku bankowym trasata

18 kwietnia 2023 Bez kategorii
Zajęcie rachunku bankowego dłużnika uskutecznione zostaje z momentem doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobligowany będzie zająć rachunek bankowy trasata nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Wystarczy więc informacja wierzyciela, iż dłużnik może w danym banku posiadać rachunek .

Dobrze jest więc wniosek o zajęcie wierzytelności wskazywał parę znanych banków. Odpis zajęć egzekutor doręcza dodatkowo wierzycielowi. Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie egzekutorowi czy prowadzi rachunek bankowy dłużnika, wypłacić komornikowi zajętą wierzytelność, i wskazać możliwe powody braku możliwości wypłaty środków .

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajętą będzie do wielkości żądania głównego razem z odsetkami jak też wszystkimi wydatkami powstałymi w biegu postępowania i egzekucji. Jeżeli na rachunku bankowym znajduje się suma przewyższająca kwotę zajęcia, bank wypłaci trasatowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają kwoty określone na pokrycie debetu bankowego, ewentualnych opłat stałych za prowadzenie rachunku, sum przeznaczonych na pokrycie powstałego debetu.

Zaciekawił Cię ten artykuł? To bardzo dobrze, gdyż również ta pełna notka (https://www.msedu.pl/szkolenia/kierownikow-laboratoriow) wciągnie Cię całkowicie, więc sprawdź to!

Mało tego nie podlegają zajęciu sumy spieniężone trasatowi za wynagrodzenie za pracę, taksy jak też inne podatki publiczne.

W praktyce zdarza się, że kwota wynagrodzenia za pracę trasata już po odliczeniu, zajmowana zostaje na rachunku bankowym. Bywają więc przypadki, iż 100 procent uposażenia trasata podlega egzekucji. W takowym razie u pracodawcy dłużnik może złożyć oświadczenie z prośbą o wypłatę potrąconego wynagrodzenia do rąk własnych, następnie skierować wniosek do egzekutora o umorzenie egzekucji w obszarze wynagrodzenia za pracę znajdującego się na rachunku bankowym.

Podobną prośbę dłużnik skieruje do wierzyciela bowiem w praktyce komornik zareaguje umorzeniem jak wyżej, tylko na wniosek wierzyciela. W innym razie służy trasatowi skarga na czynności egzekutora.

W każdym razie korzystna może być ugoda z dłużnikiem. W przypadku gdy z trasatem nie możemy się dogadać, pozostaje giełda długów na której można nasze wierzytelności scedować.