Pozyskanie certyfikatu ISO jako renoma firmy i dobra inwestycja

7 października 2021 Działalność gospodarcza
Internacjonalna Organizacja Standardów została powołana do życia w 1947. Jej zamysłem jest rekomendowanie i kreowanie międzynarodowych wzorców w rozmaitych polach działalności naukowej, technicznej i ekonomicznej. Certyfikat ISO to dokument, dowód zapewniający, że wyrób, przebieg, czy też usługa są właściwe z określoną normą, albo przepisem prawnym. Standard obejmuje skład wymagań odnoszących się do programu zarządzania jakością przedsiębiorstwa.

certyfikat

Autor: Jan Albrecht
Źródło: http://www.flickr.com
Żeby otrzymać certyfikat trzeba spełnić wszelkie wymagania zawarte w normie. Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z żądaniami normy ISO może zostać nadany przez jednostkę akredytowaną przez placówkę do tego upoważnioną. (Certyfikaty na stronie Zasadnicze warunki norm ISO 9000 mają bardzo ogólny i wszechstronny zakres. Nie odnoszą się do żadnej konkretnej branży, czy specjalizacji, ani do żadnego fizycznego wyrobu. Są używane przez przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, przez zrzeszenia nastawione na dochód, ale również przez urzędy administracji publicznej, powszechne szkoły wyższe.

Wszelkie przedsięwzięcia posiadające wpływ na jakość produktu muszą być zaprojektowane, systematyczne, udokumentowane i kontrolowane, a przedsiębiorstwo musi dostarczyć dowodów, że całość odbywa się zgodnie z żądaniami zaprezentowanymi w normie, także z żądaniami konsumentów. Uzyskany certyfikat (green belt lean six sigma) ISO wiąże się z dużą, światową sławą, bowiem są to standardy ustalone przez niezależną organizację, oraz przyjęte w 160 krajach świata.

Przysądzają go specjalne komisje po gruntownym przeanalizowaniu działania firmy. Certyfikat jest rozwiązaniem, jakie ma zawsze takie same standardy i to niezależnie od kraju, kultury i innych czynników. Uzyskanie ISO wiąże się z osiągnięciem, oraz wdrożeniem wielu, nierzadko kosztownych i bardzo restrykcyjnych norm i nakazów. Wprowadzanie norm i ujednolicenie ze światowymi regułami Systemu Zarządzania Jakością jest wyborem wielu jednostek. Działania te mają dostarczyć jednostce długofalowe korzyści, od sprawniejszego działania, przez zmniejszenie kosztów, po lepszą kooperację wewnętrzną. Dlatego ISO 9001 jest cały czas jednym z najistotniejszych światowych odznaczeń.